ผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบระดับรุนแรงควรศึกษาทางเลือกการรักษาด้วยหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI)

อย่าปล่อยให้ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ
ระดับรุนแรงทำให้คุณไม่สามารถ
ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ TAVI ฉบับแจกฟรีมีข้อมูลอะไรบ้าง

คู่มือ TAVI ฉบับแจกฟรีเป็นชุดข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาด้วยหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน (TAVI)
ในคู่มือเล่มนี้ คุณจะได้รับ:

The only effective way to treat severe aortic stenosis is by replacing your valve

This can be done through open heart surgery with incision or a less invasive TAVR procedure.

วิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบคือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกของคุณ

เข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักกลับไปใช้ชีวิตและทำในสิ่งที่ชอบได้เช่นเคย

Undertand The Heart

By the time severe aortic stenosis is found, the disease has progressed to an advanced stage.

Treatment Options

Taking the next step to find out about available aortic stenosis treatment options may feel overwhelming.

Shape

Life After Procedure

What the procedure will be like, what you can expect, and how quickly you can get back to your life.

Shape

ส่งผลกระทบ 1 คนจาก 8 คน

ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบเป็นความเจ็บป่วยที่พบบ่อย:
ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอายุมากกว่า 75 ปีประมาณ 1 คนจาก 8 คน

* Lancet 2006; 368:1005-11. Burden of valvular heart diseases: a population -based study.

ยาไม่สามารรักษาให้หายขาดได้

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าการใช้ยานั้นไม่สามารถหยุดหรือรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบให้หายขาดได้ และเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น
Shape

มีโอกาสรอดชีวิต 50% หากไม่รับการรักษา

กรณีที่ไม่มีการรักษา อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบระดับรุนแรงนั้นมีเพียง 50%
ในเวลา 2 ปี

* Heart. 2000;84(2):211-218. Otto, CVALVE DISEASE, Timing of aortic valve surgery.

Shape
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในลำดับถัดไป

ปัจจุบันมีขั้นตอนการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็กซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก

TAVI เป็นขั้นตอนการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็กซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัตถการ TAVI และการเตรียมตัว

TAVI ทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

อย่าปล่อยให้การวินิจฉัยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบระดับรุนแรงฉุดรั้งคุณไว้การรอคอยไม่ใช่ทางเลือก
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และการบรรเทาอาการ
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
สั้นลง
การผ่าตัดผ่านกล้องแบบมีแผลเล็ก
อาการเจ็บปวด และความกังวลน้อยลง
ให้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีกว่า
ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพื่อกลับไป
ใช้ชีวิประจำวันเร็วขึ้น
AN ALTERNATIVE

Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) gives you a way to live your best life without open heart surgery.

RECOVER FASTER
Studies have shown that this less invasive procedure may shorten recovery time, reduce time spent at the hospital and get home quicker.
SECOND CHANCE

While each person’s recovery from TAVR may be different, the less invasive TAVR has better clinical outcome following the procedure.

เช่นเดียวกับหัตถการทางการแพทย์อื่น ๆ การทำหัตถการนี้มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ความเสี่ยงร้ายแรงที่สุดของหัตถการ TAVI ได้แก่ การเสียชีวิต โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดแดงเสียหายอย่างรุนแรง
หรืออาการเลือดออกอย่างรุนแรง

โปรดอย่าลืมว่ามีเพียงแพทย์ TAVI เท่านั้นที่สามารถพิจารณาได้ว่า TAVI เป็นทางเลือกการรักษาที่เหมาะสำหรับคุณหรือไม่

ค้นหาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดที่สามารถทำหัตถการ TAVI

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ป่วยของเรา และผู้ดูแล
พูดไว้

ขอคู่มือ TAVI ฟรี

กรอกแบบฟอร์มและเราจะส่งคู่มือคำแนะนำเบื้องต้นฟรีให้คุณ ซึ่งมีทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาด้วย TAVI
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ ⌵ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยบางอย่าง และทางเลือกการบำบัดรักษา หรือการรักษาที่เป็นไปได้ อาจมีทางเลือกการบำบัดรักษาหรือการรักษาอื่น ๆ และคุณควรหารือข้อมูลความรู้ใด ๆ ที่คุณพบทางออนไลน์ กับบุคลากรทางการแพทย์ของคุณ การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเป็นเรื่องที่บุคลากรทางการแพทย์จะตัดสินใจเมื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
Important Risk Information ⌵ Edwards SAPIEN 3 THV System and Edwards SAPIEN 3 Ultra THV System Indications: The Edwards SAPIEN 3 and SAPIEN 3 Ultra Transcatheter Heart Valve system is indicated for relief of aortic stenosis in patients with symptomatic heart disease due to severe native calcific aortic stenosis who are judged by a Heart Team, including a cardiac surgeon, to be appropriate for the transcatheter heart valve replacement therapy. The Edwards SAPIEN 3 and SAPIEN 3 Ultra Transcatheter Heart Valve system is indicated for patients with symptomatic heart disease due to failing (stenosed, insufficient, or combined) of a surgical or transcatheter bioprosthetic aortic valve or surgical bioprosthetic mitral valve who are judged by a heart team, including a cardiac surgeon, to be at high or greater risk for open surgical therapy (i.e., predicted risk of surgical mortality ≥ 8% at 30 days, based on the Society of Thoracic Surgeons (STS) risk score and other clinical co-morbidities unmeasured by the STS risk calculator). Contraindications (Who should not use): The Edwards SAPIEN 3 Transcatheter Heart Valve System and Edwards SAPIEN 3 Ultra Transcatheter Heart Valve System should not be used in patients who: • Cannot tolerate medications that thin the blood or prevent blood clots from forming. • Have an active infection in the heart or elsewhere. Warnings:
 • There may be an increased risk of stroke in transcatheter aortic valve replacement procedures, compared to other standard treatments for aortic stenosis in the high or greater risk population.
 • If an incorrect valve size for your anatomy is used, it may lead to heart injury, valve leakage, movement, or dislodgement.
 • Patients should talk to their doctor if they have significant heart disease, a mitral valve device or are sensitive to cobalt, nickel, chromium, molybdenum, titanium, manganese, silicon, and/or polymeric materials.
 • The Edwards SAPIEN 3 Ultra and SAPIEN 3 valves may not last as long in younger patients, or patients with a disease that results in more calcium in their blood.
 • During the procedure, your doctors should monitor the dye used in the body; if used in excess it could lead to kidney damage. X-ray guidance used during the procedure may cause injury to the skin, which may be painful, damaging, and long-lasting.
 • Patient’s creatinine level should be measured prior to the procedure.
 • Patients who have already had a valve replaced should be carefully assessed by their physician prior to receiving a new valve to ensure proper placement of the new valve.
 • Injury can occur if the delivery system is not used properly.
 • Transcatheter heart valve patients should talk to their physicians about the potential need for medications that thin the blood or prevent blood clots from forming.
Precautions: The long-term durability of the Edwards SAPIEN 3 Ultra and SAPIEN 3 transcatheter heart valves are not known at this time. Regular medical follow-up is recommended to evaluate how well a patient’s heart valve is performing. Limited clinical data are available for transcatheter aortic valve replacement in patients who are born with an aortic heart valve that has only two leaflets and who are determined to be at low risk for open heart surgery. Long-term durability of the valve has not been established. The safety and effectiveness of the transcatheter heart valves are also not known for patients who have:
 • An aortic heart valve that is not calcified, contains only one leaflet, has leaflets with large pieces of calcium that may block the vessels that supply blood to the heart or in which the main problem is that the valve leaks.
 • Previous prosthetic ring in any position.
 • Previous atrial septal occlude.
 • A heart that does not pump well, has thickening of the heart muscle, with or without blockage, unusual ultrasound images of the heart that could represent irregularities such as a blood clot, a diseased mitral valve that is calcified or leaking, or Gorlin syndrome, a condition that affects many areas of the body and increases the risk of developing various cancers and tumors.
 • Low white, red or platelet blood cell counts, or history of bleeding because the blood does not clot properly.
 • Diseased, abnormal or irregularly shaped vessels leading to the heart. Vessels which are heavily diseased or too small for associated delivery devices, or a large amount of calcification at the point of entry.
 • Allergies to blood-thinning medications or dye injected during the procedure. For a valve in valve procedure, there is a risk of leakage if the previously implanted tissue valve is not securely in place or if it is damaged. There is also the possibility that a partially detached valve leaflet from the previously implanted valve could block a blood vessel.
 • Additional pre-procedure imaging will be completed to evaluate proper sizing.
Potential risks associated with the procedure include:
 • Death, stroke, paralysis (loss of muscle function), permanent disability, or severe bleeding.
 • Risks to the heart, including heart attack or heart failure, a heart that does not pump well, irregular heartbeat that may result in a need for a permanent pacemaker, chest pain, heart murmur, false aneurysm, recurring aortic stenosis (narrowing), too much fluid around the heart, injury to the structure of the heart.
 • Risks to your lungs or breathing, including difficulty breathing, fainting, buildup of fluid in or around the lungs, weakness or inability to exercise.
 • Risks involving bleeding or your blood supply, including formation of a blood clot, high or low blood pressure, limited blood supply, a decrease in red blood cells, or abnormal lab values, bleeding in the abdominal cavity, collection of blood under the skin.
 • Additional risks, including life-threatening infection, dislodgement of calcified material, air embolism (air bubbles in the blood vessels), poor kidney function or failure, nerve injury, fever, allergic reaction to anesthesia or dye, reoperation, pain, infection or bleeding at incision sites, or swelling.
Additional potential risks specifically associated with the use of the heart valves include:
 • Valve movement after deployment, blockage or disruption of blood flow through the heart, need for additional heart surgery and possible removal of the Edwards SAPIEN 3 Ultra and SAPIEN 3 valves, a blood clot that requires treatment, damage to the valve (e.g., wear, breakage, recurring aortic stenosis), nonstructural valve dysfunction (e.g., leakage, inappropriate sizing or positioning, blockage, excess tissue in growth, blood cell damage, etc.) or mechanical failure of the delivery system and/or accessories.
CAUTION: Federal (United States) law restricts these devices to sale by or on the order of a physician.

© 2022 Edwards Lifesciences Corporation. All Rights Reserved.

Download FREE TAVI e-Guide Now

Scroll to Top